YHDISTYS & TEATTERI

Yleistä

Vantaan Näyttämöyhdistys ry. on vuonna 1974 perustettu harrastajateatteri, johon kuuluu noin 130 jäsentä. Heitä yhdistää halu ilmaista itseään teatterin keinoin ja tehdä samalla laadukkaita esityksiä vantaalaisille ja kauempaakin tuleville katsojille. Vantaan Näyttämöyhdistys ry. kuuluu Työväen Näyttämöiden Liittoon (TNL) sekä Suomen Harrastajateatteriliittoon (SHTL).

Vantaan Näyttämön toiminta on jatkunut perustamisvuodestaan 1974 lähtien näihin päiviin pitkäjänteisenä työnä.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa pääsylipputuloilla sekä Vantaan kaupungin myöntämillä kohdeavustuksilla. Merkittävin tekijä Vantaan Näyttämön toiminnassa on jäsenten aktiivinen osallistuminen kaikkeen teatterintekemiseen. Lavastukset, puvustukset ja valot esityksiin tehdään itse. Uusia jäseniä yhdistys ottaa tarpeen mukaan 1 - 2 kertaa vuodessa valintaraadin kautta.


Lyhyt historia

Sandkullan tilalle rakennettiin 1920-1922 suuri navettarakennus. Valtio osti sen ja 17 hehtaaria ympäröivää maata maatalouden tutkimuskeskuksen käyttöön vuonna 1936. Vuonna 1952 rakennettiin navetan yliset, jonne säilöttiin talven varalle 50 tonnia heinää ja 20 tonnia olkia. Lypsäviä lehmiä oli navetassa yleensä noin 40 ja lisäksi vielä nuorta karjaa. 1980-luvulle tultaessa maatalouden tutkimuskeskus muutti Jokioisiin. Viimeiset lehmät poistuivat navetasta 1983 ja Vantaan Näyttämö tuli tilalle vuonna 1987.

Vantaan Näyttämöyhdistys ry. on perustettu vuonna 1974 ja rekisteröity 1976. Alkuaikojen taipaleella esityksiä järjestettiin pääasiassa koulujen juhlasaleissa, kunnes kesäteatteritoiminta pyöräytettiin käyntiin 1986. Vantaan Näyttämöllä onkin esitetty koko Vantaan ensimmäinen kesänäytelmä.

Seuraavana vuonna kesäteatteri löysi paikkansa Sandkullan tilan vanhan navetan ylisiltä. Talviaikaan harjoitukset pidettiin edelleen kouluilla ja ahtaat puku- ja lavastevarastot olivat eri koulujen kellaritiloissa. Niinpä 1990-luvun alussa uhkasi mierontie, kun Näyttämön kaikki varastotilat irtisanottiin. Tällöin Hiekkaharjussa alkoi ankara remonttiurakka, jonka seurauksena navetan alakertaan kunnostettiin varasto- ja tarpeistotilat sekä pieni huoneteatteri.

Alkoi Navethalian uusi aikakausi, jonka aikana toiminta kasvoi ja vakiintui ympärivuotiseksi. Oma teatteritila mahdollisti suunnitelmallisen toiminnan, kun harjoitus- ja esitysaikatauluja ei tarvinnut sovitella muiden tahojen kanssa.
Kesäteatteri oli, ja on edelleen, vuoden pääproduktio, mutta ensi-iltojen määrä
lähenteli huippuvuosina jopa kymmentä vuodessa. Lama ja Vantaan kaupungin myöntämien avustusten voimakas supistuminen aiheuttivat 90-luvulla ajoittain suuria vaikeuksia. Voimakkaiden henkilökohtaisten panostusten ansiosta pahimmasta selvittiin. Uudelle vuosituhannelle tultaessa ensi-iltojen määrä vakiintui kolmeen vuodessa.

Nykyisin ensi-iltoja on vuodessa kolmesta kuuteen ja katsojamäärä noin 3000 - 4000 henkeä.


Kuvia teatterin alkuajoilta

Vantaan Näyttämö täytti 45-vuotta vuonna 2019.
Kuvat: Ari Mäkisen leikekirjat